Zgodovina

Mejniki v razvoju podjetij v holdingu

Leto ustanovitve Podjetje v strukturi holdinga

1993

Avtohiša Kolmanič& Co.

Maribor, Avtomobilska ul.12

1994

Avtohiša Kolmanič & Dokl

Murska Sobota,Industrijska 1

Avtohiša Kolmanič & Co., podružnica RDO

Maribor, Avtomobilska ul. 12

1996

Micrat, podr. Leasing & Rent-a-car

Ljubljana, Na Trati 11

1997

Flamin MS

Murska Sobota, Industrijska 1

Flamin Holding

Ljubljana, Na Trati 11

Avtohiša Kolmanič& Co.,
Podružnica KRAUTBERGER

Radlje ob Dravi, Hmelina 61/a

1998

Micrat Leasing

Ljubljana, Na Trati 11

RDO

Ljubljana, Na Trati 11

F-City garažna hiša

Maribor, Ul.Vita Kraigherja 5

F-Rent-a-car

Maribor, Ul.Vita Kraigherja 5

Avtohiša Kolmanič& Co.,
Podružnica AVTO MAROVT

Poljčane, Dravinjska cesta 46Koper, Obrtniška 28

Olympia

Koper, Obrtniška 28

Avto City

Maribor, Avtomobilska ul.15

Interliner Agencies

Koper, Obrtniška 28

2000

Micrat Leasing MS

Murska Sobota, Industrijska 1

Micrat Leasing MB

Maribor, Avtomobilska ul. 12

Olympia International

Ljubljana, Na Trati 11

F-inženiring

Maribor, Zolajeva 15

2001

Avtocenter, podr. Brežice

Brežice, Cesta svobode 37

2002

Olympia International, enota Koper

Koper, Obrtniška ul.28

Nova Olimpija

Koper, Obrtniška ul.28

Interliner Agencies Enota Ljubljana

Ljubljana, Na Trati 11

2003

Avtocenter RANN

Brežice, Cesta svobode 37

2004

Nova Olimpija PE Sežana

Sežana, Partizanska cesta 75/D

Interliner Agencies,
predstavništvo v Makedoniji

Skopje, III Makedonska Brigada 31B 1-1

2005

Avtohiša Kolmanič & Co.,
PE Brežice

Brežice, Cesta svobode 37

Rail & Sea

Ljubljana, Na Trati 11

Interliner Agencies, predstavništvo BIH

Sarajevo, Krajnčevićeva 39

Flamin Avto

Ljubljana, Na Trati 11

2006

Avto City Podružnica FLAMIN MS

Maribor, Avtomobilska ul. 15

Interliner Agencies, podr.Zagreb

Zagreb, Savska cesta 141

Interliner Agencies, Beograd

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10/ž

2007

FMS Logistika

Koper, Ankaranska cesta 5