Vizija in poslanstvo

Flamin Holding kot naložbeni holding stremi h kakovostnemu poslovanju podjetij, ki so združena v njegov poslovni sistem. Pri tem deluje celovito in strateško. Bedi nad širitvijo dejavnosti svojih podjetij in njihovi odprtosti novim tržnim izzivom, hkrati pa skrbi za profesionalizacijo upravljanja in vodenja holdinga. Na tržnih osnovah namerava dolgoročno povečevati svoje finančne in plemenititi kapitalske naložbe. S skrbno načrtovano razvojno strategijo namerava postati eden ključnih poslovnih sistemov na domačem tržišču.

Flamin je simbol duhovnega plamena v človeku in družbi in je kot tak tudi simbol našega poslovnega sistema. Navdihuje in bogati ga miselnost, da so vse vrline posameznikov v njem povezane, iz česar izvira tudi njegova moč. Vzpodbuda za vsakega od zaposlenih je razvijanje svojih najboljših sposobnosti ter krepitev lastne ustvarjalnosti, kar povečuje ugled tako posameznika kot podjetja. Naša odgovornost do okolja in družbe je vpeta v procese izpolnjevanja in nadgrajevanja standardov kakovosti. Trajnostni razvoj temelji na vrednotah, ki zagotavljajo izboljšanje konkurenčnosti in optimalno rast poslovanja, razvoj skupnosti, déležnikov in vsakega posameznika.